Cơ cấu tổ chức

PHONG THIỆN là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các hệ thống ra vào tự động (automation access systems) ứng dụng trong dân dụng, công nghiệp và thương mại. Cùng với đó là dịch vụ giá trị gia tăng như hỗ trợ miễn phí tại chân công trình , dịch vụ bảo hành, dịch vụ bảo hành bảo trì, khắc phục sự cố và sửa chữa cho nhiều khách hàng Việt Nam và nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của PHONG THIỆN được chia thành các Phòng bao gồm các Trưởng phòng hoặc Trưởng bộ phận, tiếp đó là các nhân viên bao gồm cả Văn phòng miền bắc, Miền trung và Miền Nam.

Sơ đồ bộ máy cơ cấu tổ chức của công ty:

Theo đó, giám đốc sẽ có chức năng phụ trách mọi hoạt động kinh doanh và điều hành hoạt động của công ty. Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty, đồng thời cũng là đại diện quyền lợi cho cán bộ, nhân viên trong công ty.
Phó giám đốc, là người được ủy quyền phụ trách các hoạt động kinh doanh, điều hành các hoạt động của công ty.
Phòng tài chính kế toán bao gồm 3 thành viên, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tài chính, nhân sự,...
Phòng tổng hợp bao gồm 20 nhân viên kinh doanh, trong đó đội ngũ lắp đặt công trình là 16 nhân viên
Bộ phận văn phòng marketing 7 thành viên, có trách nhiệm quảng bá, hỗ trợ, nỗ lực mang đến mọi giá trị đến khách hàng.

Các bài viết khác

0976.426.328